Create award for EU6O

Year: 2020
Mode: CW
Score: 25
Category: SINGLE-OP ALL LOW
Rank in EU - Belarus: 7
Rank in Europe: 428
Operators: EU6O